Polityka Prywatności

 

Informacja ogólna

 Ochrona danych osobowych jest w Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „”Benefit Systems”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania a także ma na celu poinformować Ciebie odnośnie Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Benefit Systems wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Ciebie.

 Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

 Benefit Systems poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa posiadanych danych.

 Dane osobowe – co to znaczy?

 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty, adres IP). Benefit Systems przetwarza dane osobowe w różnych celach. W zależności od celu, zastosowane mogą być różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania  oraz okresy przechowywania.

 Czym jest przetwarzanie danych?

 Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

 Naszą ideą jest zachowanie przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.

 Kto  jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 W przypadku umów zawieranych z Benefit Systems, administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Benefit Systems w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 Co to oznacza?

 Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

 Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  

Możesz  skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • telefonicznie: 22 242 42 42

 lub pisząc do wyznaczonego inspektora danych osobowych na adres: iod@benefitsystems.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

 Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego do Programu MultiSport platformy internetowej umożliwiającej zamawianie kart oraz Strefę Użytkownika (w przypadku użytkowników kart sportowych), Strefę Partnera (w przypadku obiektów sportowych współpracujących z Benefit Systems) oraz później w ramach Twojego udziału w działalności marketingowej  Benefit Systems (np. w konkursach, ankietach) opierającej się na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub oddzielnie wyrażonej zgodzie.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

 •  wyraziłeś nam na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiSport (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji)
 •  mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w postaci marketingu bezpośredniego polegającego  na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji lub prowadzenie analiz i statystyk
 • jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Benefit Systems (np. na prowadzenie konta na platformie internetowej)

 Twoje dane przetwarzamy również na cele podatkowe i rachunkowe, bo jest to wymagane  przepisami prawa.

 W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •  organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 •  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

  

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:

 •  W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
 •  W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Twojej karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
 •  W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Benefit Systems  może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące. O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w Polityce w sprawie plików cookies

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 Benefit Systems może udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora: Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klientom (Twój pracodawca), podmiotom drukującym kartę, dostawcą dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, podmiotom prowadzącym audyty oraz organom publicznym.

 Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

 Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, wszystkie prawa możesz zrealizować poprzez kontakt z nami:

 

Prawo dostępu do danych

 Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.

 Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

 Możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe. W zależności od celu przetwarzania zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub w podany powyżej sposób.

 Gdy zmiana jest możliwa, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

 Aktualizacja danych może potrwać nawet do 48 godzin co jest związane z ustawieniem systemów.

 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany powyżej sposób.

 Aby nie otrzymywać dalej informacji Newslettera należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •  Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 Masz prawo ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

 W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

 Przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

 Możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być usunięte.

 Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych powyżej.  

 Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 W przypadku korzystania ze stron www i aplikacji mobilnych, Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską więcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection-directive/ 

 

 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę.  Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracujesz, wielkości miasta, w którym korzystasz z karty,  korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

  Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.

  Zmiany niniejszego dokumentu

 Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.

 Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 21.05.2018 r.

 Możesz się z nami skontaktować

 Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/

 Prosimy o wpisanie stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym, co umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.

 Zasady zawarte w niniejszej polityce stosowane są również do FitSport Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000422757, NIP: 5252532584, REGON: 146231491, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  50 000,00 PLN będącą czynnym podatnikiem VAT,

  

Polityka w sprawie plików cookies

 Witryny i strony internetowe firmy Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej Benefit Systems) mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.benefitsystems.pl.

  Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

 Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu www.benefitsystems.pl przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie www.benefitsystems.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

 

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

 Cookies sesyjne

 Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki. W serwisie www.benefitsystems.pl przechowujemy jedno ciasteczko sesji ASP.NET_SessionId - plik służy do szyfrowania informacji autoryzacyjnych o użytkowniku, tworzony jest w momencie wejścia do serwisu, a usuwany jest wraz zamknięciem przeglądarki.

 Cookies stałe

 Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwis www.benefitsystems.pl przechowuje ciasteczko z informacją o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez serwis www.benefitsystems.pl. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym.

 Cookies zewnętrzne

 Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na www.benefitsystems.pl wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.

 Cookies reklamowe 

 Są to pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

 Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

 Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

 Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  

 Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 Czy cookies są niebezpieczne?

 Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

  Zarządzanie plikami cookies

 Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

 Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 •  w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do serwisu www.benefitsystems.pl i korzystanie z jego funkcjonalności.
 •  w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:

 

 • Internet Explorer
 •  Chrome
 •  Safari
 •  Firefox
 •  Opera

 W przypadku urządzeń mobilnych:

 •  Android
 •  Safari
 •  Windows Phone
 •  Blackberry

Benefit Systems jako operator serwisu www.benefitsystems.pl wdrożył rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”, ponieważ przy uwzględnieniu najlepszych praktyk uczciwe i otwarcie traktuje swoich klientów.